HTX Thuỷ sản Thành Đạt thuộc xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Đây là HTX đi đầu trong việc triển khai nuôi tôm đạt chứng nhận ASC (Tiêu chuẩn bền vững về tôm). Các sản phẩm của HTX đều sử dụng tôm ASC, đảm bảo các quy định khắc khe về kháng sinh và hoá chất gây hại. Sản phẩm chủ yếu của HTX là Tôm khô, tôm chao, bánh phồng tôm, chả tôm. Trong đó, có 3 sản phẩm đã đạt chứng nhận OCCOP 3 sao: Bánh phồng tôm, chà bông tôm, tôm khô.

Thông tin liên hệ:

Bà Trần Thuý Sang, quản lý cơ sở chế biến thực phẩm Thành Đạt

Địa chỉ: Xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0944790737

HTX Thành Đạt Bạc Liêu

Bánh phồng tôm (60% tôm)

HTX Thành Đạt Bạc Liêu

Tôm khô