Nghêu sạch Bến Tre

Với việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật và được dự án hỗ trợ, HTX Thạnh Lợi có chiến lược chủ động về giống nghêu, triển khai các khâu làm sạch cát và phân loại kích thước nghêu sau thu hoạch. Nghêu được nuôi trồng tuân thủ các tiêu chuẩn MSC. Có giá trị dinh dưỡng cao, dày và ngọt thịt, đạt kích cỡ thương phẩm (40 -60 con/kg)
Thông tin sản phẩm:
Nghêu cỡ 40-60 con/kg, thịt dày ngọt thịt. 
Bảo quản: nghêu sau khi luộc sơ lấy thị thì bảo quản ở nhiệt độ 0-5 độ. 
Thông tin liên hệ: HTX Thạnh Lợi