HTX Nông Ngư Hòa Đê

Bánh phồng tôm (50% tôm)

HTX Thành Đạt Bạc Liêu

Bánh phồng tôm (60% tôm)

HTX Nông Ngư Hòa Đê

Chả cá rô phi nước lợ

HTX dịch vụ Tôm - cua - lúa Thuận Phát

Chả cá rô phi sinh thái

HTX Nông Ngư Hòa Đê

Khô cá rô phi nước lợ

HTX Thành Công 1

Khô tôm sú ép

HTX dịch vụ Tôm - cua - lúa Thuận Phát

Mắm tép sinh thái

HTX Thuỷ sản Thạnh Lợi

Nghêu sạch Bến Tre

Thông tin sản phẩm:
Nghêu cỡ 40-60 con/kg, thịt dày ngọt thịt. 
Bảo quản: nghêu sau khi luộc sơ lấy thịt thì bảo quản ở nhiệt độ 0-5 độ. 
Thông tin liên hệ: HTX Thạnh Lợi

HTX Nghêu sò Tiến Thành

Nghêu sạch Trà Vinh

Kích cỡ nghêu thu hoạch gồm 02 loại: 

  • Loại 1: 40-50con/kg
  • Loại 2: 50-60 con/kg

Bảo quản: Nhiệt độ 0-5 độ

Liên hệ: HTX nghêu sò Tiến Thành, HTX Phương Đông

 

Công ty CP Công nghệ và Đầu tư Cửu Long

Tôm càng xanh cấp đông

Thành phần: 100% tôm càng xanh quảng canh

Bảo quản: Nhiệt độ -18 độ. 

Liên hệ: Công ty CP Công nghệ và Đầu tư Cửu Long

HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản 30/4

Tôm chao đu đủ

HTX Thành Đạt Bạc Liêu

Tôm khô