Nghêu sạch Trà Vinh

Thông tin sản phẩm:

Nghêu được nuôi trong môi trường nước sạch theo hướng tiêu chuẩn MSC.

Các sản phẩm nghêu của Trà Vinh nổi bật với độ ngọt, dày thịt, sạch cát và kích cỡ lớn. 

Kích cỡ nghêu thu hoạch gồm 02 loại: 

  • Loại 1: 40-50con/kg
  • Loại 2: 50-60 con/kg

Bảo quản: Nhiệt độ 0-5 độ

Liên hệ: HTX nghêu sò Tiến Thành, HTX Phương Đông