HTX THUỶ SẢN TOÀN THẮNG

HTX Thuỷ sản Toàn Thắng được thành lập năm 2016 gồm 29 thành viên với mục tiêu tạo sự liên kết trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ giữa các hộ nông dân của ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, giảm tình trạng bị ép giá sản phẩm. Đây là HTX luôn đi đầu trong việc phát triển sản xuất gắn liền với các chứng nhận sinh thái, bền vững, xây dựng tiêu chuẩn, liên kết vùng nuôi.

Khi mới thành lập, HTX đã gặp nhiều khó khăn nhưng với sự tâm huyết của ban quản trị và sự nhiệt tình, đoàn kết của các xã viên cũng như sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền cùng các ban ngành, các tổ chức NGO, các dự án phát triển sinh kế nuôi tôm nên hoạt động của HTX đã không ngừng phát triển. HTX đã đạt được chứng nhận VietGAP trong nuôi tôm từ tháng 10/2017 qua đó góp phần tạo uy tín và cung cấp cho thị trường các sản phẩm tôm sạch, đạt chuẩn VietGAP. Tròn một năm sau đó, 10/2018  Vùng nuôi tôm của HTX đủ tiêu chuẩn đạt chứng nhận ASC (ASC – Aquaculture Stewardship Council – Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản, là tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất áp dụng cho nuôi trồng thủy sản, dựa trên 4 nền tảng chính là môi trường, xã hội, an sinh động vật và an toàn thực phẩm).

Trong sáu năm phát triển và vận hành, HTX Toàn Thắng đã thành công trong việc đạt được chứng nhận ASC cho tôm và đang tiếp tục duy trì chứng nhận này. Bên cạnh đó, do Vĩnh Châu là vùng có nghề làm muối lâu đời của tỉnh Sóc Trăng, tận dụng được nguồn lực này, HTX Toàn Thắng đã tiến hành sản xuất sản phẩm muối tôm từ nguồn muối và tôm tại địa phương và được người dân ở đây yêu thích. Sản phẩm cũng đang được mở rộng bán cho các vùng huyện lân cận của tỉnh Sóc Trăng và được giới thiệu tại các cửa hàng thực phẩm ở Cần Thơ.

Thông tin liên hệ

  • Ông Phạm Văn Mừng, Giám đốc HTX Thuỷ sản Toàn Thắng
  • Địa chỉ: ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
  • Điện thoại: 0977706934

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *