HTX vận tải thủy bộ Rạch Giá: 5 năm phát triển nổi bật sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012

HTX vận tải thủy bộ Rạch Giá là một trong 14 HTX hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải của tỉnh Kiên Giang hiện nay được đánh giá là hiệu quả nhất. Để có được kết quả đó, trước hết phải nói đến sự nhiệt tình, chịu khó vì tập thể của Ban lãnh đạo và tính phục vụ chuyên nghiệp của cán bộ chuyên môn. Trong những năm qua, HTX luôn không ngừng phát triển và đạt được nhiều thắng lợi nhất định. Mở ra một niềm tin mới cho thành viên HTX nói riêng và các ngành, các cấp nói chung về vai trò của kinh tế tập thể trong tình hình mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *