NHẬP KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG GIẢM, TUY NHIÊN GIÁ CẢ ĐƯỢC CẢI THIỆN

Tháng 9/2021, tổng sản lượng tôm thẻ đông lạnh nhập khẩu đạt 1,108 tấn, giảm 9% so với 1,216 tấn so với năm ngoái. 

Tính đến cuối tháng 9, tổng lượng xuất khẩu đạt 11,079 tấn, giảm 9% so với tổng khối lượng cùng kỳ năm ngoái. 

Trong vòng hơn 6 năm vừa qua (2016-2021), trung bình lượng tôm nhâpk khẩu của tháng 9 đạt 1,526 tấn, như vậy, so với lượng tôm nhập khẩu của tháng 9-2021 là 1,108 tấn thì tỉ lệ giảm là 27%. 

            Theo các nhà xuất khẩu lớn tôm thẻ chân trắng của 7 nước bao gồm: Eucador, Malaysia, Peru, Việt Nam,, Ả Rập Xê Út, Colombia và Indonexia. Số liệu luỹ kế nhập khẩu của năm nay, có 7,591 tấn tôm từ Ecuador, 1,609 tấn từ Malaysia, 1,477 tấn từ Peru. 307 tấn từ Việt Nam, Ả rập Xê Út là 84 tấn, 20 tấn từ Colombia, và 2 tấn từ Indonexia. 

Mức giá nhập khẩu trung bình hiện tại cao nhất là Việt Nam với 8.13 USD/kg, Malaysia 6,8usd/kg, Peru: 6,33 usd/kg và Ả rập Xê út đang ở mức thấp nhất với 5,54 usd/kg. 

Trong tháng 9/2021, tổng giá trị nhập khẩu tôm thẻ đạt 7, 81 triệu usd, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái (7,22 triệu usd)

Nguồn: Union Forsea Corp.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *