HTX sản xuất, dịch vụ nông nghiệp kênh 10: Hiệu quả từ khi mới thành lập

Mặc dù mới thành lập năm 2018, nhưng HTX sản xuất, dịch vụ nông nghiệp kênh 10 ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng đã có những hiệu quả nhất định. Thành viên HTX ngày càng thể hiện sự phấn khởi khi tham gia kinh tế tập thể. Có thể nói đây là một trong những mô hình HTX điển hình của cả tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *